Friday, 13 June 2014

Nga Kupu o te wiki

Nga Kupu o te Wiki

Whakapai-Setup


Haere-come / go


kapia-close ( kapia te kuaha - close the door
Tangohia- take off / remove ( tangohia to potai

No comments:

Post a Comment